«پیام تسلییت»

          تاریخ 20 اگست 2013کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن  با تاسف فراوان  خبر میدهد که معاون سابق ریاست حمهوری افغانستان ،محترم  عدالرحیم هاتف, شخصیت ملی و سر شناس افغانستان  بتاریخ 19 اگست  2013 به عمر   87سالگی در کشور هالند  دیده از جهان بست و به ابدیت پیوست .


انا لله وانا اله راجعون

کمیته انسجام به نمایندگی اعضای حزب وطن « طرفداران مصالحه ملی» وفات مرحوم عبدالرحیم هاتف را ضایعه بزرگی برای مردم صلحدوست افغانستان دانسته در حالیکه خود را در غم واندوه این مرد وارسته و علمبردار صلح و اشتی ملی در گشور شریک میداند  برای مرحومی از  بارگاه ایزد متعال جنت فردوس  را استدعا نموده وبه فامیل محترم , مرحوم هاتف و بازماندگانش صر جمیل  ارزو مینماید

بااحترام