پیام تسلیت


 با اندوه فراوان خبر میدهم که  تورن  جنرال ارکان حرب عبدالغفور «فاریابی»یکتن از کادر های نظامی جمهوری افغانستان داعیه اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست 


انا للله و انا اله راجعونکمیته انسجام برای فعالیت حزب وطن مرگ مرحوم فاریابی رایک ضایعه دانسته در حالیکه خود را شریک غم واندوهمیداند ؛به فامیل ,اقارب ودوستانش ابراز تسلیت و همدردی مینماید و از بارگاه ایزد متعال به مرحومی طلب مغفرت و به وی اجر جزیل و به بازماندگانش صبر جمیل از خداوند متعال استدعا می نماید