شهیدامان الله سیلاب( ساپي ) د لوړتفکراوسپیڅلي احساس شاعر او لیکوال

ارواښاد امان الله (ساپی) چې زموږ د هیواد با استعداده، پیاوړې، ساده او سپیڅلې اونامتوشاعرو د ده نوم د ادبیاتو په تاریخ کې د یو دروند او با احساسه شاعر په توګه روښانه او ځلیدونکې دی . دی د یو عالي ادبي، ملي او علمي شخصیت څښتن و، او دشعر او شاعري بیرغ یې اوچت ساتلې و.

سیلاب صیب دشعر او شاعري سره یوه ځانګړې مینه او علاقه درلوده او د ده د ژوند دایمي مصروفیت و. دی یو ستر اولسي شاعر و. د ده شعري کلام یوه خوږه ژبه لري، د ده خبرې د زړه خبرې دي . د ده په کلام کې دوستي، عشق اومحبت، مینه او خلوص، وفا او صمیمیت، رښتیا او صداقت، ایمان اوعقیده، جذابیت او ښایست، دروندوالې او وقار پروت دی . د ده په شعرونو کې سوزاودرد پروت دی، دی د یو ژور اغیز او دروند تاثیر خاوند شاعردی .

ما د سیلاب صاحب یو شمیر شعرونه چې زموږ د هیواد د اوسني سیاسي کړکیچنو حالاتو سره مطابقت لري د انځور په شکل ترتیب کړې دي ستاسودرنو دوستانو پام ورته را اړوم .

په ډیره ادبي مینه او درنښت : انجنیرعبدالقادرمسعود

د آزادۍ پیغام

بشر ته چې نسیم راوړو پیغام د آزادۍ

اوچت شول ملتونه په هر ګام د آزادۍ

نړۍ او نړۍ وال که آزادۍ نه قربانېږي

افغان سر په تلي وړي تل په نام د آزادۍ

***

د آزادۍ دولت

افغان تل مست په مینه محبت د آزادۍ

له هر څه ورته غوره دی دولت د آزادۍ

د ژوند په لوړو ځوړو چې بری مومي ځي وړاندې

همدا یې ګڼه نښه، برکت د آزادۍ

د آزادۍ بیرغ

اوچت دې وي توغونه په جهان د آزادۍ

بشر دې پاتې نه شي په آرمان د آزادۍ

تر څو چې دا دنیا وي نو اوچت دې له هر چا وي

بیرغ په دې نړۍ کې د افغان د آزادۍ

***

دآزادۍ پتنګان

دنیا ورته سر ښکته په تعظیم کړي تر قیامته

کوم قوم چې سرو مال کاندي قربان د آزادۍ

په سرو مال ډیل نه دي د آزاد ژوندون په مینه

له څیرمې پتنګان دي افغانان د آزادۍ

د آزادۍ قهرمانمنلی نړۍ والو پیژندلی لروبرو دی

افغان ملت ختیځ کې قهرمان د آزادۍ

ملت چې له خوښۍ نن په جامو کې نه ځایږي

کړو لوړ جموریت شوکت روښان د آزادۍ

شاعر : شهید امان الله سیلاب (ساپی)

ترتیب کوونکی : انجنیر عبدالقادرمسعود