رحمت اله روان

 

 

خون بیش از هفتاد هزار باشنده کابل بخشیده نه می شود

 

بیست سال قبل یعنی درهشت ثور سال 1371هــ ش تنظیم های تحت نام مجاهدین حکومت شهید داکتر نجیب الله را به اساس یک توطیه داخلی به سقوط مواجه کرد و به رهبری حضرت صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آوردند ، بعد از مدت کوتاهی شماری از رهبران مجاهدین بالای تقسیم قدرت بجان هم افتاده و کابل را به ویرانه مبدل کردند، که در نتیجه این درگیری ها ده ها هزار نفر بیگناه کشته و زخمی گردیدند ،زمانی که مراسم برگزاری جشن پیروزی مجاهدین در سال 2008 میلادی مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفت، از این روز به طور مختصر در ارگ ریاست جمهوری تجلیل صورت می گیرد ،قبل از آن از این روز در غازی ستدیوم کابل با راه اندازی جشن ها، و اجرای رژهء نظامی به طور شاندار آن تجلیل می گردید. مقامات بلند پایه دولتی همراه شخصیت های جهادی در این مراسم در مورد ارزش و اهمیت پیروزی جهاد و قربانی های مردم افغانستان صحبت می کردند،حکومت افغانستان امسال نیز فیصله کرده است، تا از بیستمین سالروز پیروزی مجاهدین در افغانستان بدون اجرای رژهء نظامی طی مراسم مختصر در ارگ ریاست جمهوری تجلیل صورت گیرد ،جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به روز پنجشنبه در صحبت خود گفته، هرچند برای اجرای رژهء نظامی آماده گی های را اتخاذ نموده بودند، اما شورای امنیت ملی فیصله کرد تا این جشن بدون اجرای رژهء نظامی برگزار شود،به گفته آقای عظیمی در مراسم مختصری که به مناسبت پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری برگزار می گردد، شماری از مقامات بلند پایه حکومت افغانستان شرکت خواهند کرد.

با آنکه روشن نیست که حکومت افغانستان برای تجلیل از هشتم ثور چی برنامه های را مد نظر دارد اما در 10 سال گذشته این اولین بار است که یک گروه شناخته نشده با تجلیل از این روز که مصادف است به پیروزی مجاهدین مخالفت کرده اند ،گروهء بنام جوانان آزادی خواه افغانستان در آستانه بیستمین سالگرد پیروزی مجاهدین در افغانستان عکس های برخی از رهبران پیشین جهادی را با قلم سرخ خط کشیده و در بعضی از دیوار های شهر کابل نصب نموده اند ،این گروه همچنان در بعضی مناطق شهر کابل در دیوار ها شعرهای ضد مجاهدین را نوشته اند و گفته اند که خون بیش از هفتاد هزار باشنده کابل را به مجاهدین که در جنگ های داخلی در افغانستان دست داشته اند نمی بخشند ،در عین حال این گروه اعلامیه مطبوعاتی را نیز به نشر رسانده اند و در این اعلامیه گفته است که هشت ثور یک روز غم انگیز برای مردم افغانستان می باشد. اعضای این گروه حاضر نشده اند که به شکل آشکار با رسانه ها صحبت نمایند ،در اعلامیه گروه آزادی خواهان افغانستان آمده است که بعد از پیروزی مجاهدین در افغانستان جنگ های داخلی در این کشور آغاز شد و بسیاری از افغان ها جان های شان را از دست دادند،در این اعلامیه هم چنان آمده است که مردم افغانستان و جامعه جهانی به این رهبران پیشین جهادی به عنوان افراد جنایت کار نگاه کنند. اما تاکنون رهبران سابق جهادی در افغانستان در این مورد عکس العمل نشان نداده اند ،از سوی دیگر شماری از کار شناسان افغان نیز مخالف تجلیل از هشت ثور اند این کارشناسان هشتم ثور را یک فاجعه در افغانستان می خواند و می گوید که افغان ها پس از این روز در مقایسه به هفتم ثور ظلم های زیاد را متقبل شدند ،آنها می گوید که به جهاد مردم افغانستان احترام دارد اما به گفته انها برخی از چهره های جهادی از نام جهاد استفاده سو نمودند و جهاد را بدنام کردند..

اگر سران جهادی میتوانستند حکومت تشکیل دهند، از فروپاشی نهادیهای دولتی جلوگیری کنند و بر حرص قدرتطلبی و زراندوزی خود غلبه نمایند، تمامی مداخلههای خارجی خنثا میشد اما سران جهادی و تنظیمهای مجاهدان هیچ برنامهای برای آینده نداشتند. غارت داراییهای عامه و خصوصی، غصب زمین و ملکیتهای دولتی و شخصی، فساد گسترده مالی و اداری و همچنین بینظمی و خودسری ارمغان دیگر مجاهدان برای مردم افغانستان بود. متاسفانه این روند تاکنون هم ادامه دارد.قرار اظهارات عزیز الله لودین، رییس اداره عالی نظارت علیه مبارزه با فساد که در این اواخیر گفته است که محمد اسماعیل و شماری دیگر از مقام های دولت افغانستان، در فساد دست دارند. این برای نخستین بار است که یک وزیر برحال حکومت از سوی این اداره به فساد و غصب زمین متهم می شود ،لودین گفته است ،همین اسماعیل خان از اختیارات حکومتی خود سوء استفاده کرده است و به ارزش هفتاد میلیون دالر یک زمین را در هرات تصاحب کرده است که ملکیت حکومت است ،آقای لودین افزوده است: یک تعداد والیان، یک تعداد وزیران و سایر مقام ها هم وجود دارند که متهم به فساد اند و ما در مورد آنها مصروف جمع آوری معلومات هستیم تا از طریق آن، آنها را به سارنوالی معرفی کنیم ،لودین گفته است که دوسیه فساد وزیر انرژی و آب افغانستان به سارنوالی سپرده شده است. او همچنان گفته است که از افشای نام مقام های متهم به فساد، هراسی ندارد وګفته است من با جرئت نام مقام های فاسد را می گیرم و از این کار پروایی هم ندارم و از مرگ و زندان نیز نمی ترسم.

بسیاری از قومندانان و بزرگان مجاهدان در غصب زمین و ملکیتهای عامه و خصوصی دست دارند و همچنین ثروتهای کلان نامشروع برای خود فراهم کردهاند. این در حالی است تمامی قومند انان و سران مجاهدان خود را اسوه دینداری و اخلاق معرفی میکنند. هرجومرج، بینظمی و ناهنجاریهایی که پس از حاکم شدن تنظیمهای جهادی بر کابل به میان آمد، سبب شد تا مردم تمامی مظالم و ستمهای حکومت های قبلی را فراموش کنند. عملکرد سران تنظیمها و جنگهای کابل همچنین سبب شد تا نهاد دولت بهصورت کامل فرو بپاشد. فروپاشی نهاد دولت، تفنگسالاری، رشد و گسترش قاچاق مواد مخدر، غارت داراییهای خصوصی و عامه و همچنین نقض حقوق بشر را در کشور نهادینه ساخت. این اعمال زمینه ظهور گروه طالبان را فراهم کرد. بدون شک ظهور طالبان ـصرف نظر از وابستگیهای خارجی آن گروه ـواکنشی بود به وضعیتی که در آن زمان در کشور حاکم بود. سران جهادی و تنظیمهای آنان به هیچوجه نمیتوانند از مسوولیت ویرانی کابل و هرجومرجی که در آن زمان بر کشور حاکم شد، فرار کند. پا ی