تبریک و تهنیت میگم ویژه عیدی مومنین را با قربانی اسمعیل (ع) یگانه فرزند ابراهیم (ع )که به کافه بشریت رسم آزمون را در مقابل گرائش ها وعشق های مجازی دنیا به میراث گذاشت . چی زیبا و محکم ثابت ساخت انتهای اعتقاد و بنده گی را به وجود ذات اقدس الهی .

مسرت دارم مومنین در قلب هایشان این فداکاری را در رضای خالق شان حفظ داشته باشند و همیشه جان شان , مال شان را قربانی رضای خالق بی نمایند . و در این امر اصلا تعلل و تاخیر نکنند .

خوشا آنانیکه با نیروی ایمان به وحدانیت الهی , هم بردند و هم خوردند و هم دادند , تاسفا به کسانیکه از مومن بودن رسم آموختن و همیشه سوختن و به اهداف وخواست های نا مساعد خویش نرسیدن .

عید قربان رسم نیست شامل عنعنات هم نمیشه , تجدید ایده ایمان بنده نیک خداوند است تا در ذهن مومنین یکبار دیگر حس بیداری را هدیه دهد .با تشکر فراوان از همه بزرگوارانعید همه تان مبارک"رحمانی"