دوستان گرامی هموطنان عزیز احترامات ما را بپذیرید

دست اندرکاران سایت راه ما ارگان نشراتی حزب وطن عید سعید اضحی را خدمت هریک شما صمیمانه تبریک و تهنیت میگوید . ما ارزومند هستیم که عید قربان نوید دهنده خوشی ها وشادکامی ها به شما و کافه ملت رنج کشیده افغان بوده و سر آغاز صلح ، اشتی ، برادری و توافق ملی میان هموطنان باشد


خوشی های هر دو عالم نصیب شما باد

مسوول سایت راه ما