شهر دوسلدورف- آلمان

مؤرخ 25 سپتامبر 2012

 

پیام

ستر جنرال محمد رفیع عضو هیئات اجرائیه حزب وطن و معاون حزب وطن

بنام ایزد توانا

 

رهبران،کدرها،و اعضای پر افتخار تشکل های مؤقت حزب عزیز ما، حزب وطن افغانستان!

 

شهادت دکتور نجیب الله نشانهء بارز مقاومت و مجاهدت وی در مبارزهء حق علیهء باطل بوده است و شهید گرامی یکی از مردان بزرگ و نامور کشور بوده است و شهید گرامی یکی از مردان بزرگ و نامور کشور بوده که مردانه وار تا پایان زندگی مقاومت، مجاهدت و مبارزه نموده و به جرم وطندوستی، اندیشه های ملی و صلخواهانه اش، تلاشهای بی شایبه اش در جهت ختم جنگ برادر کشی و آرزو های نیکش برای نجات وطن از مصائب به شهادت رسید.روحش شاد باد!

رفقای عزیز!

ارسطو فیلسوف نامدار یونان باستان شاخص های هر تمدن و خصلت های انسان متمدن را در حل و فصل پروبلم های سیاسی و اجتماعی نه توسط جنگ،خشونت و بی رحمی بلکه تفاهم ، گفتگو و مصالحه دانسته است.

زنده یاد دکتور نجیب الله شهید رئیس حزب وطن و رئیس جمهور افغانستان منحیث یک شخصیت ملی و متمدن راه و مشی حزب و دولت را نه بر اساس خشونتو جنگ برادرکشی بلکه بر اساس اصل گفتگوی بین المللی، تفاهم و مصالحهء ملیمطرح و بی هراس در عملی کردن این امر مقدس در جامعهء افغانی اقدام عملی نمود ؛ که متآسفانه جان عزیزش را در عملی کردن همین امرعادلانه توسط

سیاه ترین حلقه ها قربانی داد و در صفحات تاریخ کشور با شهادت خویش صفحهء درخشان و قابل احترام را باز نمودند.

روحش شاد و خاطره اش جاویدان باد!

رفقای محترم!

کشور عزیز ما افغانستان در وضع موجود به یک بحران بی نهایت شدید، هستی و نیستی به سر میبرد و از ما و شما میخواهد که تا به این گفتهء زنده یاد دکتور نجیب الله شهید که گفته بودند:

در کنار رفتن ها راه حل نیست و کنار آمدن ها گره کور را باز میکند. توجه کرد و آنرا سرمشق قرار داد؛ تا بتوان یک دولت وسیع البنیاد را با قاعدهء وسیع ومردمی جاگزین این دولت موجود وفاسد کرد.

اعضای پر افتخار حزب وطن!

وطن و مردم بلاکشیدهء افغان از شما فرزندان خویش که پرچم مبارزه را در راه خدمتگزاری صادقانه در چار چوپ حزب وطن و اندیشهء مصالحهء ملی و میراث فکری دکتور نجیب الله شهید مردانه و استوار طی این مدت نگاه داشته اید میطلبد تا با تجارب گزشته و هوشیاری لازم برای خنثی کردن هرگونه توطئه و دسیسه از هر نوع آن صفوف خویشرا هر چه بیشتر و بیشتر مستحکم سازید.

پیروز باشید