مصوبه کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن

 

کمیسون اروپایی تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن اجلاس نوبتی خود را به تاریخ 02.09.2012 در حجره پالتاکی کمیسیون تحت ریاست محترم جمشید پایمرد و به اشتراک محترم انجنیر نظر محمد، محترم پروفیسور گران توریال، محترم اسدالله پیام،محترم سید احمد جاویدسیاوش ،محترم شاه محمود مستمند،محترم انجنیر محمود شریفی،محترم ایمل پیروز، و محترم صلاح الدین جیحون دایر و مواد مطروحه شامل آجندای ذیل رامورد بحث و ارزیابی همه جانبه قرار دادند.

-استماع وارزیابی گزارش  محترم انجنیر نظرمحمد در رابطه به رفع سئو تفاهمات بین الحزبی وتبادل نظر ضروری و مسئولانه در مورد مسائل حیاتی امروز و فردای حزب وطن با مسئولین محترم تشکیلات موقت مقیم خارج که بر مبنای سفارش اجلاس قبلی کمیسیون صورت گرفته بود.

- بحث وارزیابی نامه های  واصله یکی دو تشکل جدا شده از بدنه حزب وطن مقیم اروپا و کابل  وانتشاریاداشت های تخریش کننده پروسه  دربرخی از رسانه ها

- بحث و تبادل نظرپیرامون تلاش های مشکوک و مذبوحانهء برخی از عناصر و حلقه های مخالف حضور مجدد حزب وطن که با استفاده از پوشش شکلی حزب وطن و نام شهید پر افتخار وطن دوکتور نجیب الله رئیس حزب وطن و رئیس جمهور اسبق افغانستان صورت میگیرد.

- بحث و تبادل نظر در مورد چگونکی تدابیر برای تدویر اجلاس عمومی و حضوری اعضای حزب وطن در خارج از کشور.

 اشتراک کننده گان جلسه مواد مندرج آجندا را با الترتیب مورد مداقه و بحث همه جانبه ،عمیق و مسئولانه قرار داده به اتفاق آرا، به ادامه تصامیم قبلی کمیسیون اروپایی، در رابطه  به حضور مجدد حزب وطن تجویز وفیصله نمودند .که :

- حضورمجدد حزب وطن از طریق تدویر مجمع عمومی برمبنای اشتراک وسیع و و متساوی الحقوق همه اعضای معتقد ومتعهد به آرمانها ،مبادی اساسی، اندیشه واصول این حزب در داخل وخارج کشور، از طریق ایجاد میکانیزم واحد اصولی و عملی، یک ضرورت تاریخی میباشد.

هیچ گروه ، سازمان و جزائر جدا شده از بدنه حزب  وطن به تنهایی و تک روی نمیتواند و اصولاًحق ندارند خود را محور، جایگزین، و جانشین حزب وطن قلم داد کند، حزب فقط وفقط بر بنیاد خرد جمعی اعضای خود از طریق تد ویر مجمع عمومی  که در آن اشتراک وسیع، مستقیم و باالواسطه اعضای حزب در داخل و خارج کشورتأمین شده باشد میتواند صاحب ،جانشین و جاگزین شود.

 -اعضای کمیسیون مساعی و تلاشهای محترم انجنیر نظر محمد ،در زمینه تأمین تشریک مساعی همه جانبه اعضای حزب برای رسیدن به اهداف مشترک را سازنده ، موثر و ارزنده دانسته و آنرا ارج میگذارد.

در حالیکه تبادل نظر با مسئولین تشکیلات موقت در یک فضای اعتماد متقابل رفیقانه و توافق کامل صورت گرفته بود ، انتظار میرفت تا هرچه عاجل بدون اتلاف وقت برای جلوگیری ازفعالیت های تخریبی وگمراه کننده ء برخی از حلقات و عناصر ، تدابیر مشترک و موثر اتخاذ وهمه سئو تفاهمات بین الحزبی به اسرع وقت برطرف میگردید ، که متاسفانه نه تنها چنین نشد ، بلکه با اقدامات و کار گرد های عجولانه و غیرمسئولانهء برخی از افراد به بی باوری ها و بد گمانیها هر چه بیشتر دامن زده شد. که اشتراک کننده گان جلسه کمیسیون این عمل آگاهانه ویا ناخود آگاه را به ضرر پروسه انسجام حزبی ها و به سود دشمنان سو گند خورده حزب وطن ارزیابی میکند.

  -اجلاس ، تلاشهای مخالفین حضور مجدد حزب وطن را نگران کننده وجدی تلقی نموده واز آنجمله تحمیل سازشهای ائتلاف گونه وعجولانه تحت نام به اصطلاح «تدویر مجمع عالی حزب وطن»آنهم در غیاب نماینده گان ذیصلاح وبدون رعایت اصول حزبی را نه تنها غیر مشروع و خارج ازحیطه صلاحیت های حقوقی تلقی مینماید بلکه آنرا یک توطئه کاملاً عیار،پلان شده و سازمان یافته و ضربه نهایی به حزب وطن ارزیابی میکند.

 - تجارب عملی و تلخ سالهای اخیر این وافعیت را به کرات به اثبات رسانیده که سازمانها،تشکلات ونهاد های سیاسی جدا شده از بدنه حزب وطن تحت پوشش هر نام و ادعا نه تنها ممد پروسه تجمع و حضور مجدد حزب وطن نگردیده اند بلکه بر عکس خواسته یا نخواسته به موانع در مقابل این پروسه مبدل و باعث ایجاد بحران عمیق اعتماد میان اعضای حزب وطن گردیده و زمینه را برای سر بازگیری دیگران مساعد ساخته است .

اشتراک کننده گان جلسه بدین وسیله به تمام اعضای متعهد و وفادار به آرمانهای والای حزب وطن مراجعه نموده و از آنها دعوت بعمل میآورد  تا با درک از رسالت تاریخی شان در برابر منافع علیای وطن وحزب ، با اقدامات موثر توطئه های آشکار و پنهان معاندین حضور مجدد حزب و تدویر مجمع عمومی را افشأ و خنثی سازند.

 - اشتراک گننده گان جلسه کمیسیون متفقاً بر ضرورت دعوت  وتدویر جلسه عمومی وحضوری اعضای متعهد حزب نه تنها درخارج بلکه در درون کشور نیز تأکید ورزیدند وآنرا یک گام ضروری در امر اعتماد سازی ، ایجاد هماهنگی و تأمین اشتراک  وسیع وفعالانه حزبی ها در مجمع عمومی آینده حزب وطن دانست.

 جلسه به تعقیب فراخوان قبلی از همه اعضای وفادار به اندیشه ها و آرمانهای حزب وطن مجدداً دعوت بعمل میاورد تا نه تنها غزض مشارکت خود در این اجلاس ثبت نام نمایند بلکه در تأمین اشتراک هرچه وسیعتر آنعده از اعضای حزب که تا هنوز بنا بر معاذیر و برخی دلایل نتوانسته اند شامل پروسه شوند،از همکاری های رفیقانه خویش دریغ نه ورزند. تاریخ و محل تد ویر جلسه حضوری در آینده قریب به اطلاع خواهد رسید .

کمیسون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن