سلام خان

رئیس مشرانوجرگه: رهبران ایران دیوانه اند

 

 

 

 

ابوالفضل زهرهوند، سفیر ایران درجریان ملاقات که اخیرا با فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا داشته چندینبار و بهصورت مکرر از او خواسته تا سند همکاریهای استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا نباید توسط پارلمان افغانستان تایید شود رييس مشرانوجرگه در اجلاس عمومى (١٩ثور) پذيرفت که سفير ايران، چنين تقاضايى را از او نموده و قرار است به خاطر همين اظهاراتش، عصر امروز به وزارت خارجه احضار شود وى اين عمل سفير ايران را خلاف اصول ديپلماتيک و مداخلۀ مستقيم يک کشور در امور کشور ديگر خوانده، افزود که مشرانوجرگه، به هيچ فرد و ياکشورى اجازه نميدهد تا در امور داخلى جرگه مداخله نمايد.

همچنان نثارحارث در اجلاس مشرانوجرگه گفت که او درهنگام صحبتهاى سفيرايران و رييس مشرانوجرگه حاضر بود وسخنان سفير طورى بود که اين پيمان بايد امضا نشود؛ چرا که به منافع ملى ايران خساره ميرساند.

وى اظهارات سفير ايران را خلاف عرف ديپلماتيک خوانده گفت: "هيچ سفيرى، حق ندارد که در امور داخلى کشور ديگر، مداخله نمايد ، رئيس مشرانوجرگه، با عکس العمل جدى به سفير ايران گفته است: "افغانستان يک کشور آزاد و مستقل است، افغانستان رئيس جمهور منتخب و قانون اساسى دارد؛ هر چيزى که منافع ملى افغانستان باشد و مردم اين کشور در آن سهيم باشند، پس مردم افغانستان در مورد آن فيصله ميکنند و آنرا در عمل اجرا مينمايند ، افغانستان با کشورهاى همسايه روابط نيک دارد و در سند همکارى هاى ستراتيژيک افغانستان با امريکا، اطمينان داده شده است که از خاک افغانستان، عليه هيچ کشورى استفاده نه می شود. .

رييس مشرانوجرگه، همچنان در مورد اظهارات رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران گفت که ايران، قبلاً از حضور نيروهاى خارجى بخصوص امريکا در افغانستان نگران بوده و حالا با امضاى سند ستراتيژيک مخالفت ميکند ،وى ايرانى ها را ديوانه خوانده، افزود: "ما بخاطر منافع ملى خود، کار ميکنيم و نسبت به همه چيز منافع ملى خود را ارزش ميدهيم اين درحالى است که دو روز قبل، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، نسبت به امضای اين موافقتنامه ابراز نگرانی کرده و گفته است: "ابهام در وضعیت آیندۀ پایگاههای نظامی امریکا در افغانستان و عدمشفافیت در نحوۀ وظایف امنیتی امریکا، از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است ،وى افزوده است که امضای پیمان ستراتژیک با امریکا، نه تنها مشکلات امنیتی افغانستان را حل نمیکند، بلکه همانند ده سال گذشته، روند ناامنی و بی ثباتی در این کشور را تشدید خواهد کرد.

معلومات مختصری در رابطه با سفیر جدید ایران

ابوالفضل زهره وند فردی قوماندان منش وازطراحان جنگ مخفی به هدف مأموریت ملی درافغانستان است ابوالفضل ظهرهوند درزمانی که علی اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس جمهورایران بود، حدود پنج سال از سال 71 تا 76 سركنسول ايران در مزارشريف بود و به عنوان اولين سركنسول با نيروهاي ضدطالبان در افغانستان كار ميكرد. وي در زمان سیدمحمدخاتمی به ایران برگشت و از سال 76 تا 79 با روي كار آمدن مجاهدين، به عنوان مشاور معاون وقت آسيا اقيانوسيه وزارت امورخارجه فعاليت خود را ادامه داد و طرح "گروه صلح قبرس" را مطرح كرد ،وی آدمی یک دنده وانتقام گیراست. به قوماندان خود سرشباهت دارد که نهایتاً ازیک مقام ارشد می تواند فرمان ببرد. به عمل نظامی وپیشدستی درعملیات ها علیه حریفان اعتقاد بیشتر دارد. قبل ازآن که دپلمات باشد، یک اجرا کنندۀ حرف ناشنو است. او به معاونیت منطقه ای وزارت خارجه ایران گفته بود که استقرارکارکنان اطلاعاتی درکنسولگری مزار به نفع آن ها نیست وزارت خارجه ایران اصولاً صلاحیتی دربی جا کردن دپلومات های اطلاعاتی ندارد. ستاد افغانستان مرکب ازبخش های اطلاعاتی وجاسوسی ایران، مسئولیت تبدلات وتغییرات را برعهده دارد. اصل پلان دردست اطلاعات سپاه بود که تاکید برباقی ماندن ایرانی ها درمزارشریف می کرد. آن ها طرح تجزیه را به سرپرستی سردارناصری تا حد زیادی نهایی کرده بودند.

سپاه پاسداران که ازدرون با حکومت اصلاح طلب محمدخاتمی درستیزه بود. 9 دپلومات استخباراتی را درمزارطعمه داد تا از سیاست همگرایی وتعامل خاتمی نسبت به امریکا وطالبان که ازنظرآنان خطای استراتیژیک بود، جلوگیری کند.

محافظه کاران که ازرشد اصلاحات احساس خطرمی کردند، بم کشتاردپلومات ها را منفجرکردندوسران اصلاحات را به عقب نشینی واداشتند زهره وند ازطراحان جنگ مخفی به هدف مأموریت ملی درافغانستان است. وی جنگ افغانستان را جنگ عربستان، پاکستان وامریکا علیه ایران می داند. او خیلی تلاش کرد کارکنان اطلاعاتی را ازمزارشریف خارج کند. وی ادعا کرده که حکومت اصلاحات که قصد ایجاد تعامل وهمگرایی با طالبان وپاکستان را داشت، ازآن جلوگیری کرد؛ حال آن که مأموریت اصلی کارکنان اطلاعاتی ایران درکنسولگری مزارشریف، تقسیم افغانستان به نفع ایران بود که به وسیلۀ احمدشاه مسعود خنثی شد و9 دپلومات اطلاعاتی ایران دربدترین حالت محاصره، ازبیم آن که به دست طالبان نیفتند، به اثردستور مقامات سپاه پاسداران ازسوی دو تن از جاسوسان افغانی الاصل ایران درزیرزمینی کنسولگری تیرباران شدند حکومت سپس طبل تبلیغاتی نواخت که دپلومات ها را طالبان کشته اند. حال آن که آن ها دراثرجنگ مخفی احمدشاه مسعود با شبکه های جاسوسی ایران جان های خود را از دست دادند پاره یی ازاظهارات دیگرآقای ظهره وند دربارۀ کشته شدن دپلومات های ایرانی درمزارشریف را نقل می کنم. وی می گوید:

اگر شهادت اين عزيزان نمی بود، خطای استراتژيك جريان اصلاحطلب در ايران كه خود را برای هماهنگي با مديريت منطقهای امريكا و همگرايی با طالبان آماده كرده بود، ايران را در موقعيت عراق دوره صدام می نشاند اما اين شهادت باعث شد نقشههای اصلاح طلبان برای به رسميت شناختن حكومت طالبان در افغانستان متوقف شود سپاه بعد ازکشته شدن دپلومات ها این چنین توجیهات را به رسانه ها داد. درواقعیت امر، سپاه درغیاب خاتمی روی دوپارچه کردن افغانستان کارمی کرد که به شکست قطعی وهلاکت دپلومات ها انجامید. ظهره وند قتل دپلومات ها را طوردیگری توجیه می کند وآن را موهبت خداوندی می داند که گویا حکومت خاتمی با طالبان وامریکا کنار آمده بود و کشته شدن دپلومات ها هرچند یک فاجعه بود؛ مگرنقشه اصلاح طلبان را متوقف کرد به این ترتیب، سپاه پاسداران شکست اطلاعاتی خود را درافغانستان با راه اندازی تبلیغات وارونه درمورد کشته شدن دپلومات های خارجی وکشاندن ده ها هزارنیروی مسلح به مرزهای افغانستان جبیره کرد. اما زخم آن هنوز باقی است وهیچ یک ازخانواده های کشته ها نمی دانند که درعقب کشتار دپلومات ها، خود سران سپاه قرارداشتند آقای ظهره وند تا سقوط اول مزارشریف به وسیلۀ طالبان به حیث سرکونسل ایران درمزارشریف کارمی کرد. اما سقوط دوم را به چشم ندید وروایاتی که درآن باره ارایه کرده است می تواند طرزتفکررژیم ایران را درافغانستان معرفی کند. مثلا وی حین روایت سقوط اول مزاررشریف می گوید سركنسول پاكستان به من تلفن زد و گفت آقاي سركنسول شما اصلاً نگران نباشيد از تهران با اسلامآباد هماهنگ شده و امنيت شما با ماست سخن فاتحانۀ کنسول پاکستان به غرور ظهره وند برمی خورد. اما دو روزبعد که ورق حوادث به زیان طالبان دورمی خورد، ظهره وند چنین می گوید ابتكار عمل كه به دست مردم افتاد، تلفن كردم به كنسولگري پاكستان و با سركنسول صحبت كردم. گفتم شما نگران نباشيد و اگر ميخواهيد من چند نفر را ميفرستم تا شما را به اينجا بياورند و از بابت امنيت خود نگران نباشيد سیستم قدرت درایران مثل تیم حاکم درکابل نیز، یک سیستم غیرقابل نفوذ، بسته واجاره ای است. هروزیر یا سفیر فاعل مختار است وفقط به کسی جوابگو است که او را در رسیدن به چنین مقامی یاری کرده است ابوالفضل زهره وند به دليل روابط نزديک با مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد محمود احمدي نژاد و به دستور شخص رئيس جمهور، به عنوان سفیر درایتالیا گماشته شد. سپس براثربرخی مشکلات بین وی ومنوچهرمتکی وزیرخارجۀ پیشین ایران، ظهره وند ازکاربرکنار شد اما ازپذیرش امروزیرخارجه سرباز زد وگفت من سفیر احمدی نژاد هستم نه سفیر شما.:

ازمأموریت آقای ظهره وند به نام دورۀ بی مسئولیتی وتک تازی نام برده شده است کاسۀ بخت آقای ظهره زمانی واژگون شد که احمدی نژاد سفری به ایتالیا داشت. ابوالفضل ظهره وند تقريبا در ترتيب دادن ديدارهايي بين احمدينژاد و رهبران کشورهاي مختلف ناکام ميماند. گفته مي شود تنها موفق به ترتيب دادن برنامه ملاقات احمدي نژاد با بازرگانان ايتاليايي ميشود. او بعد از برکناري اش مدعي شد که بنا به درخواست خود از رئيس جمهور مي خواهد از رم به تهران بازگردد وی پس ازسال 87 که ازسفارت ایتالیا منفصل شد، به عنوان مشاور و بعد هم معاون رسانه ای دكتر جليلي در شوراي عالي امنيت ملي فعاليت خود را انجام ميدهد.آقای ظهره وند مانند دیگرسفیران ایران درکابل، نسبت به جاذبۀ پول نقطه ضعف دارد واین مسأله می تواند برای ده هاهزار تن از متقاضیان ویزۀ ایران درافغانستان هزینه افزا باشد .

نوټ : در اخیر با ابراز تشکر از ژور نالیست ورزیده کشور رزاق مامون که چنین معلومات در مورد سفیر جدید ایران از طریق سایت وزین خویش در اختیار ما ګذاشته اند پای.